ביקור קרן המטבע הבין-לאומית

תעסוקה

התפתחויות במערך האומנה

ילדים ונוער

יום האישה הבין-לאומי מרץ 2018

תעסוקה

בדידות בקרב זקנים: הצגה בכנסת

זיקנה

כשבית הופך לזירת מאבק

ילדים ונוער

הרפורמה במערכת בריאות הנפש בישראל

מדיניות הבריאות

ייעודו של המכון הוא לקדם את יכולת ההתמודדות של החברה בישראל
עם האתגרים החברתיים המרכזיים כדי להגביר את רווחתם של אזרחי ישראל,
ולהרחיב את ההזדמנויות לאוכלוסיות הפגיעות ביותר.

צוות החוקרים בעלי מומחיות וידע

מכון ברוקדייל בעל קול עצמאי

גורם משמעותי במישור הבין-לאומי

משאב חיוני לקהילה היהודית בתפוצות