למידה מהצלחות

ישראל נמצאת בעיצומו של שינוי דמוגרפי, לפי צפוייה אוכלוסיית הזקנים בישראל.