תעסוקה

הרחבת הזדמנויות תעסוקה, הכשרה מקצועית וקידום מקצועי הם אמצעים חיוניים להתמודדות עם אתגרי עוני ואי-שוויון חברתי. מדיניות ושירותים חדשים משנים כיום את פני הדברים בקרב האוכלוסיות החלשות בישראל. היחידה לחקר התעסוקה במכון ברוקדייל היא חלק אינטגרלי מן העשייה הלאומית הזאת.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2018

שילוב אוכלוסיות מיוחדות בעבודה

 • האוכלוסייה הערבית
 • האוכלוסייה האתיופית
 • אנשים עם מוגבלות
 • האוכלוסייה החרדית
 • צעירים חסרי הכשרה מקצועית
 • הפונים לשירותי הרווחה

סיוע לרכישת תעסוקה איכותית

 • פיתוח גישות חדשות להכשרה מקצועית, בין היתר – חניכות לצעירים בני יותר מ-18
 • עידוד התמדה בעבודה וקידום מקצועי
 • פיתוח סטנדרטים להכשרה מקצועית ולקידום לאור הניסיון הבין-לאומי

שיטות לניתוח עלות-תועלת

 • יישום גישת עלות-תועלת בתוכניות תעסוקה
 • יישום גישת עלות-תועלת בשירותי הרווחה, בעבור מגוון אוכלוסיות בסיכון