מרכז אנגלברג לילדים ולנוער – כנס שנתי 

מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון ברוקדייל תורם להתפתחות מבוססת-ראיות של מדיניות ושל שירותים למען ילדים, בני נוער וצעירים בישראל, דרך מחקר יישומי, ניתוח מושגי ושיתופי פעולה ארציים ובין-לאומיים. יותר מ-20 שנות מחקר מיצבו את מרכז אנגלברג כמרכז מוביל בתחום, המספק לקובעי מדיניות ולמפתחי תוכניות ידע ומידע רלוונטיים בנושא ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

בכנס יוצגו חמישה מחקרים נבחרים המשקפים את מגוון האוכלוסיות והנושאים שבהם עוסק המרכז ואת המתודות השונות שבהן נעשה שימוש במחקר.

אנחנו מזמינים אותך להיחשף לעשייה העדכנית של המרכז וליצור קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם אנשי מחקר ומדיניות, לשם המשך עבודה משמעותית ומשפיעה.

במהלך הכנס יזדמן לך לשוחח עם אנשים אחרים שתחומי עיסוקם דומים לשלך וכן ללמוד על הסוגיות שמעניינות אותם, למשל אוכלוסיות ייחודיות שראוי שיהיו במוקד המחקר, או דרכי פעולה שיש לאמץ כדי לשפר את המחקר בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון.


להרשמה

9:30-9:00

הרשמה, קפה ומאפה

10:50-9:30

דברי פתיחה וברכה

פרופ' מייקל הרטל - מנכ"ל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
גב' מרים נבות – מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ונוער

סקר משתתפים

גב' אורי פיגורה-רוזנצוויג

מדיניות משותפת של חמישה משרדי ממשלה לטיוב שירותים לבני נוער בסיכון – המקרה של מרכזים לנוער

גב' דגנית לוי

11:00-10:50

הפסקה

12:30-11:00

בין בינוי לשינוי קהילתי: מקומה של הערכה בעיצוב תוכנית "מוטב יחדיו"

גב' איה אלמוג וגב' סמדר סומך

קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) בישראל – ניתוח מידע מעשר שנות עבודה עם תלמידים נושרים ונושרים סמויים

גב' רות ברוך-קוברסקי

שימוש בשירותי רפואת שיניים בקרב ילדים בעקבות הרפורמה בתחום זה

גב' יעל אשכנזי

13:00-12:30

הפסקה

14:15-13:00

צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים: מאפיינים וצרכים

גב' פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי

הצגת תוצאות סקר משתתפים וסיכום הכנס

גב' אורי פיגורה-רוזנצוויג

14:15

ארוחת צהרים קלה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות

פרטים אישיים

מרגברתד''רפרופ'עו''ד
מוסד אקדמימכון מחקרמשרד ממשלתירשות מקומיתמגזר שלישיאחר


נשמח אם תענו על כמה שאלות הנוגעות לעבודתנו כאנשי מחקר וקובעי מדיניות בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון. במהלך הכנס נציג את התשובות (אנונימית), והן יהוו בסיס לדיון ולחשיבה משותפים על כיוונים עתידיים למחקר ופעולה


חרדיםערביםבדואיםעולים ובני עוליםנערותנעריםגיל הרך (לידה עד שש)ילדים בגיל בית ספר יסודיילדים החיים בעונינפגעי התעללות והזנחהילדים ונוער במסגרות חוץ-ביתיותצעירים בוגרי מסגרות חוץ-ביתיותאחר
מחסור בפלטפורמות לשיתוף נתוניםהיעדר מאגרי מידע פתוחים לשימוש החוקריםחוסר הסכמה על נושאי המחקרמחסור במסגרות לייעוץ ולשיתוף פעולהקושי בקבלת מידע ישירות מהילדיםקבלת הסכמה מדעת מאוכלוסיית היעד של המחקרים (ילדים ובני נוער בסיכון)אחר

החניה בתשלום ברחובות הסמוכים.

קו 68 מהתחנה המרכזית ירושלים |  קווים 100 ו-101 מחניון שפירים

 • על הכנס

  מרכז אנגלברג לילדים ולנוער במכון ברוקדייל תורם להתפתחות מבוססת-ראיות של מדיניות ושל שירותים למען ילדים, בני נוער וצעירים בישראל, דרך מחקר יישומי, ניתוח מושגי ושיתופי פעולה ארציים ובין-לאומיים. יותר מ-20 שנות מחקר מיצבו את מרכז אנגלברג כמרכז מוביל בתחום, המספק לקובעי מדיניות ולמפתחי תוכניות ידע ומידע רלוונטיים בנושא ילדים, נוער וצעירים בסיכון.

  בכנס יוצגו חמישה מחקרים נבחרים המשקפים את מגוון האוכלוסיות והנושאים שבהם עוסק המרכז ואת המתודות השונות שבהן נעשה שימוש במחקר.

  אנחנו מזמינים אותך להיחשף לעשייה העדכנית של המרכז וליצור קשרי עבודה ושיתופי פעולה עם אנשי מחקר ומדיניות, לשם המשך עבודה משמעותית ומשפיעה.

  במהלך הכנס יזדמן לך לשוחח עם אנשים אחרים שתחומי עיסוקם דומים לשלך וכן ללמוד על הסוגיות שמעניינות אותם, למשל אוכלוסיות ייחודיות שראוי שיהיו במוקד המחקר, או דרכי פעולה שיש לאמץ כדי לשפר את המחקר בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון.


  להרשמה
 • לו"ז הכנס

  9:30-9:00

  הרשמה, קפה ומאפה

  10:50-9:30

  דברי פתיחה וברכה

  פרופ' מייקל הרטל - מנכ"ל מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל
  גב' מרים נבות – מנהלת מרכז אנגלברג לילדים ונוער

  סקר משתתפים

  גב' אורי פיגורה-רוזנצוויג

  מדיניות משותפת של חמישה משרדי ממשלה לטיוב שירותים לבני נוער בסיכון – המקרה של מרכזים לנוער

  גב' דגנית לוי

  11:00-10:50

  הפסקה

  12:30-11:00

  בין בינוי לשינוי קהילתי: מקומה של הערכה בעיצוב תוכנית "מוטב יחדיו"

  גב' איה אלמוג וגב' סמדר סומך

  קציני הביקור הסדיר (הקב"סים) בישראל – ניתוח מידע מעשר שנות עבודה עם תלמידים נושרים ונושרים סמויים

  גב' רות ברוך-קוברסקי

  שימוש בשירותי רפואת שיניים בקרב ילדים בעקבות הרפורמה בתחום זה

  גב' יעל אשכנזי

  13:00-12:30

  הפסקה

  14:15-13:00

  צעירים שאינם לומדים ואינם עובדים: מאפיינים וצרכים

  גב' פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי

  הצגת תוצאות סקר משתתפים וסיכום הכנס

  גב' אורי פיגורה-רוזנצוויג

  14:15

  ארוחת צהרים קלה

 • הרשמה

  ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות

  פרטים אישיים

  מרגברתד''רפרופ'עו''ד
  מוסד אקדמימכון מחקרמשרד ממשלתירשות מקומיתמגזר שלישיאחר


  נשמח אם תענו על כמה שאלות הנוגעות לעבודתנו כאנשי מחקר וקובעי מדיניות בתחום ילדים, נוער וצעירים בסיכון. במהלך הכנס נציג את התשובות (אנונימית), והן יהוו בסיס לדיון ולחשיבה משותפים על כיוונים עתידיים למחקר ופעולה


  חרדיםערביםבדואיםעולים ובני עוליםנערותנעריםגיל הרך (לידה עד שש)ילדים בגיל בית ספר יסודיילדים החיים בעונינפגעי התעללות והזנחהילדים ונוער במסגרות חוץ-ביתיותצעירים בוגרי מסגרות חוץ-ביתיותאחר
  מחסור בפלטפורמות לשיתוף נתוניםהיעדר מאגרי מידע פתוחים לשימוש החוקריםחוסר הסכמה על נושאי המחקרמחסור במסגרות לייעוץ ולשיתוף פעולהקושי בקבלת מידע ישירות מהילדיםקבלת הסכמה מדעת מאוכלוסיית היעד של המחקרים (ילדים ובני נוער בסיכון)אחר
 • הגעה

  החניה בתשלום ברחובות הסמוכים.

  קו 68 מהתחנה המרכזית ירושלים |  קווים 100 ו-101 מחניון שפירים