אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה – סקירה של ארבע קבוצות יעד

דניז נאון, דפנה הרן, חגית סופר-פורמן, יעל הדר. "אתגרים בשילוב אנשים עם מוגבלות במעגל העבודה – סקירה של ארבע קבוצות יעד." ביטחון סוציאלי, גיליון 102 (חשוון תשע"ח, אוקטובר 2017).