ד"ר ברוך רוזן

ד"ר ברוך רוזן

מנהל

מדיניות הבריאות