אירית אלרועי

אירית אלרועי

חוקרת

מדיניות הבריאות