זיקנה

תת כותרת נוספת

ישראל נמצאת בעיצומו של שינוי דמוגרפי, לפיו צפויה אוכלוסיית הזקנים בישראל להכפיל את עצמה בעשרים השנים הבאות. הדבר יחייב התאמות רבות בכל התחומים ממערכת הבריאות, שירותי הרווחה, שוק העבודה, מערך הפנסיות ותפקיד האדם המבוגר בחברה. הוא יצור דרישה משמעותית להרחבת השירותים עבור אוכלוסייה זו ומשפחותיהם.

המרכז לחקר הזיקנה תורם רבות למאמץ הלאומי לפתח מדיניות ושירותים במטרה להתמודד עם אתגר זה.

תכנית המחקר לשנת 2016 של המרכז מתמקדת במיוחד בשלושה נושאים מרכזיים:

  • השלכות תהליך ההזדקנות ואסטרטגיות היערכות
  • מודלים למתן טיפול משולב לזקנים עם צרכים מורכבים
  • הטיפול של בני המשפחה בקשיש

פרויקטים נבחרים בתחום הזקנה