הצגה למליאה תוכנית החומש פורום ציבורי שני 23.3.2022