נשירה- מצגת לפורום ציבורי אחרי תיקון מונחי נשירה 22.3.22