שותפים ותומכים

נדיבות ליבם של תומכי המכון עוזרת לנו לבצע מחקר חברתי-יישומי לשיפור יעילותה של מערכת השירותים החברתיים בישראל ולהביא לשינוי משמעותי בדרך שבה ישראל מתמודדת עם סוגיות חברתיות חיוניות.

קרנות מיוחדות מבטיחות שסוגיות ואסטרטגיות מרכזיות הקשורות לשירותי אנוש יהיו תמיד בקדימות גבוהה בסדר היום של תוכנית המחקר של המכון. קרנות אלה מאפשרות לתורמים להיות מעורבים בסוגיות ייחודיות.