איכות בשירותים חברתיים

לחטיבת איכות בשירותים חברתיים במכון ברוקדייל תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות למגזר הציבורי ולמגזר שירותי הרווחה בישראל. החטיבה מפתחת את הכלים ואת התהליכים לפיקוח ובקרה לצורך הבטחת איכות וכן פועלת להשגרה של חשיבה תוצאתית בזירה החברתית. העבודה נועדה לשפר את התכנון, את תהליכי קביעת המדיניות ואת האחריות וכן לתמוך במהלכי מדידת תוצאות ולמידה.

נוסף על כך, החטיבה משתמשת במתודולוגיה מותאמת לצורך זיהוי הצלחות ארגוניות, תיעודן ולמידה מהן, במטרה לקדם למידה מתמשכת.

כמו כן, החטיבה מובילה בפיתוח היסודות התאורטיים והמעשיים להערכת ההשפעה הקולקטיבית של יוזמות בין-מגזריות שנועדו לפתור בעיות חברתיות סבוכות.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2020

  • קידום נושא שיתוף לקוחות בשירותים החברתיים
  • פיקוח בשירותים חברתיים
  • הערכת תוכניות הכשרה בין-מגזריים לפיתוח מנהיגות וסוכני שינוי
  • בחינת מערך הדיווח, היעדים ותוכניות העבודה לתוכנית הממשלה לפיתוח אוכלוסיית הבדואים בדרום
  • הטמעת עקרונות "החשיבה התוצאתית", שיפור מערכי מדידת תוצאות ומסדי נתונים לתוכניות ושירותים ממשלתיים לאוכלוסייות בסיכון
  • פיתוח תחום של נתוני עתק (Big Data) ושימוש בטכנולוגיית למידת מכונה
איכות בשירותים חברתיים Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2020

קידום נושא שיתוף לקוחות בשירותים החברתיים
פיקוח בשירותים חברתיים
הערכת תוכניות הכשרה בין-מגזריים לפיתוח מנהיגות וסוכני שינוי
בחינת מערך הדיווח, היעדים ותוכניות העבודה לתוכנית הממשלה לפיתוח אוכלוסיית הבדואים בדרום
הטמעת עקרונות "החשיבה התוצאתית", שיפור מערכי מדידת תוצאות ומסדי נתונים לתוכניות ושירותים ממשלתיים לאוכלוסייות בסיכון
פיתוח תחום של נתוני עתק (Big Data) ושימוש בטכנולוגיית למידת מכונה

צוות מחקר

פרסומים אחרונים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות