איכות בשירותים חברתיים

לחטיבת איכות בשירותים חברתיים מכון ברוקדייל תפקיד מרכזי בפיתוח תשתיות למגזר הציבורי ולמגזר שירותי הרווחה בישראל. המכון מפתח את הכלים והתהליכים לפיקוח ובקרה לצורך הבטחת איכות וכן למדידת תוצאות, במטרה לשפר את התכנון, את תהליכי קביעת המדיניות ואת האחריות.

נוסף על כך, המכון משתמש במתודולוגיה מותאמת לצורך זיהוי, תיעוד ולמידה מהצלחות ארגוניות במטרה לקדם למידה מתמשכת.

ולבסוף, המכון מוביל בפיתוח היסודות התאורטיים והמעשיים להערכת ההשפעה הקולקטיבית של יוזמות בין-מגזריות שנועדו לפתור בעיות חברתיות סבוכות.

נושאים מרכזיים לשנת 2019

עידוד השימוש בידע ובמידע ועידוד המצוינות המקצועית

  • סיוע בגיבוש מדיניות מבוססת נתונים ומידע
  • פיתוח והטמעה של רשימת מונחים (לקסיקון) להתערבויות ותוצאות
  • סיוע בהטמעה של רשימת הנזקקויות החדשה ושל המקרא
  • פיתוח מערכות גנריות לתכנון התערבויות
  • דרכי השימוש בממצאי מחקר בתחום ילדים ונוער

פיתוח תשתיות לתכנון ולמדידה

  • השגרת החשיבה התוצאתית בעבודת שירותי הרווחה
  • הכשרת יועצים להטמעת החשיבה התוצאתית

פיתוח מערכות להבטחת איכות ולפיקוח

  • גיבוש מדיניות ומנגנונים לפיקוח ולהבטחת איכות והטמעתם
  • פיתוח והטמעה של מנגנונים לבחינת שביעות רצון של מקבלי שירותים