פוסטר – שימוש וחסמי שימוש בשירותי בריאות מרחוק בחברה הערבית – כנס המ