מורכבות חולי לב שנותחו בבתי חולים ציבוריים לעומת זו של חולי לב שנותחו בבתי חולים פרטיים