מצגת כנס מכון לאומי נתוני סקר חבבם לפי שנה ומאפייני רקע_31.5.23