מחקר יישומי בחטיבת האיכות עקרונות בפיתוח מערך של מדידה שוטפת

העיסוק בקידום איכות בשירותים החברתיים בישראל גובר בעשורים האחרונים, לנוכח מגמה של מעבר מהספקה ישירה של שירותים ע"י המדינה להספקתם ע"י מפעילים במיקור חוץ, לצד העלייה בנחיצותם בעקבות מצבי משבר (כמו התפרצות מגפת הקורונה). כל אלה מציבים אתגרים חדשים בהפעלת השירותים החברתיים ובפיקוח עליהם.

עקרונות העבודה המנחים אותנו כוללים בין היתר: הובלת המהלך על פי מתודולוגיה סדורה, שפה אחידה והתאמה לעולם התוכן ולמסגרת הארגונית; התבססות על ידע אמפירי הנשען על ממצאי מחקר (evidence-based practice), בצד איסוף שיטתי של תובנות מקצועיות מן השטח (practice wisdom); ושותפות בין היועצים ובין אנשי המקצוע בכל הדרגים ולאורך כל שלבי התהליך.

שירותי הפיתוח והייעוץ שחטיבת האיכות בשירותים חברתיים מספקת עוזרים להגדיר סטנדרטים ותוצאות רצויות, לזהות חסמים מקצועיים וארגוניים בפני השגת התוצאות, למפות את הפעולות שיביאו את השינוי הרצוי, לייצר אחידות בהמשגה ובמדדים בתוך הארגון ובין ארגונים שונים, לבנות את הכלים הנדרשים למדידת תוצאות ולבקרה באופן שיטתי ושוטף. אנחנו עוזרים לארגונים להבין ולפרש את הנתונים והממצאים של התהליכים שנעשו, וליישם ידע זה בקבלת החלטות
ועיצוב מדיניות. בכך אנו מסייעים לשיפור איכות השירותים החברתיים.