יחידת היוזמה והפיתוח

יחידת היוזמה והפיתוח תבחן תחומים חדשים, תזהה בעיות ואתגרים בחברה הישראלית ותציע המלצות מבוססות-מידע לשיפור ולחיזוק החברה הישראלית ולהגברת האפקטיביות של המדיניות הציבורית. היחידה תאפשר למכון פיתוח יכולת דינמית פרואקטיבית לחקירת נושאים חדשים שלא בתחומי העיסוק המסורתיים של המכון. היחידה גם תהווה עבור החוקרים במכון ברוקדייל פלטפורמה נוספת לקידום ולפיתוח מקצועי.

ד"ר שולי ברמלי-גרינברג, חוקרת בכירה במכון וחלק מצוות המחקר מאז 1995, מובילה את היחידה.

מצ"ב מסמך הכוונות להקמת הצוות.