ביזור מרפאות במחוז הנגב של קופ"ח כללית: ההשפעה על ריסון הוצאות ועל דפוסי עבודה דו"ח ביניים