ביזור מרפאות במחוז הנגב של קופת חולים הכללית 1993-1991: ההשפעה על רמת ההוצאה, על צוות העובדים ועל השירות למבוטחים ושביעות רצונם (דוח סופי)