ביזור מרפאות בקופת חולים כללית: תיאור הדגם המופעל במחוז הנגב ואופן הערכתו