גיוס והשתלה של איברים במדינת ישראל: מערכת במצב מעבר