דוח מעקב ראשון: ביצוע תכנית החומש לשיפור קליטת יוצאי אתיופיה – תקציב 2008