דיור מוגן בישראל – סקירת הקיים וניתוח התמורות שחלו במערך זה בשנים 1981-6