דיור קהילתי למבוגרים בעלי פיגור שכלי: סקר מחקר ארצי. בסיס מידע ראשוני והערכה