הוראת זיקנה בפיזיוטרפי – הוראת זיקנה בתכניות לימודים מקצועיים ואקדמיים: חוברת מס' 3