הטיפול הכוללני בקשיש בקהילה: תיאום בין שירותי הבריאות והרווחה באמצעות עבודת צוות. דו"ח מסכם של ועדה בין מוסדית לתיאום הטיפול בקשיש