היערכות בתי ספר יסודיים לקליטת תלמידים עולים מאתיופיה