היערכות בתי ספר יסודיים לקליטת תלמידים עולים מאתיופיה: יועצים ופסיכולוגים בבתי-הספר