היערכות בתי-ספר יסודיים לקליטת תלמידים עולים מאתיופיה