העבודה בארץ כרופאים – האם היא יציבה? מאפיינים נבחרים של הקליטה בעבודה של רופאים מברית-המועצות לשעבר