הערכה קוגניטיבית דינמית, ייעוץ ומעקב לילדי עולים מברית המועצות לשעבר- תכנית המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה