הערכת פרויקט לשילוב עולות הורות יחידות במגזר העסקי