הערכת צורכי הילדים ודרכי ההתערבות בתשע פנימיות לילדים עד גיל 14