הערכת תהליך יישום של תכנית ביזור במרפאות קופת-חולים הכללית במחוז הנגב