הערכת תכניות להכשרה ולפיתוח תעסוקה במסגרות עבודה שיקומיות