השתלבות עולי אתיופיה ביישובי קבע: נתניה. עולים שרכשו דירה במבצע המשכנתאות המיוחדות