השתלבות עולי אתיופיה ביישובי קבע: רמלה. עולים שרכשו דירה במבצע המשכנתאות המיוחדות