השתלמות לסגל בכיר במערכת החינוך בנושא קליטת תלמידים עולי אתיופיה