התמודדות עם צורכי הקשישים בירושלים בשנים הבאות. תכנית חומש לתכנון ופיתוח שירותים לקשישים בירושלים