התמודדות עם צרכי הקשישים בירושלים בשנים הבאות: דו"ח רקע מסי 2 – הקשישים היהודיים בירושלים: תחזיות על מאפיינים דמוגרפיים