התמודדות עם צרכי הקשישים בירושלים בשנים הבאות: דו"ח רקע מס' 3 – הערכת עובדי השדה לגבי איכות השירותים הניתנים בירושלים