התמודדות עם צרכי הקשישים בירושלים בשנים הבאות: דו"ח רקע מס' 4 – הקשישים היהודיים בירושלים: מאפיינים דמוגרפיים 1983