התמודדות עם צרכי הקשישים בירושלים בשנים הבאות: תכנון שירותים לקשישים בירושלים לקראת העתיד- צרכים של אוכלוסיית הקשישים המוגבלים בירושלים לשירותים מוסדיים וקהילתיים – היום ובעשור הקרוב – דו"ח ביניים מס' 5