התמודדות עם צרכי הקשישים בירושלים בשנים הבאות. דו"ח רקע מסי 1. מיפוי השירותים לטיפול ממושך לקשישים בירושלים