התפתחות התשתית של מערכות המחשוב והמידע בבתי החולים הכלליים בישראל: השלכות על אימוץ תקצוב מחלקתי