ועדות החלטה בישראל: ארגונן, תהליכי עבודתן ותוצאותיהן. דוח מסכם