חינוך לבריאות לקשישים בישראל: סקירת פעילות וחומר חינוכי