חניכי ישראל במעבר לבגרות: דפוסי לימודים, שירות צבאי, ותעסוקה