טיפול עצמי בבריאות: תפיסות וגישות של אנשי מקצועות רפואיים נלווים