טיפול שיניים לקשישים במרפאות צבוריות נבחרות (עלות ואוכלוסיה מקבלת שרות)